Top

Các xe cho thuê online

Gọi tư vấn: 0868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: 164 8888 789

Thuê xe du lịch 5 chỗ Toyota Sóc Trăng

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam ...

Thuê xe 7 chỗ Toyota Á Châu Sóc Trăng

Diện tích Tỉnh Sóc Trăng: 3.311,6 km² Dân số (2013) Tổng cộng: 1.308.300 người Mật độ dan số: 395 người/km² Dân tộc: Kinh, ...

Thuê xe 16 chỗ Ford Transit 2017 A Chau Sóc Trăng

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam ...

Thuê xe 29 chỗ Samco A Chau Sóc Trăng

Diện tích Tỉnh Sóc Trăng: 3.311,6 km² Dân số (2013) Tổng cộng: 1.308.300 người Mật độ dan số: 395 người/km² Dân tộc: Kinh, ...

Thuê xe 34 chỗ Thaco, Samco Sóc Trăng

Sóc Trăng là một vùng đất được người Việt đến khai khẩn trong khoảng hơn 200 năm nay. Vào thế ...

Thuê xe 45 Universe 2017 Á Châu Sóc Trăng

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam ...