Top

Các xe cho thuê online

Gọi tư vấn: 0868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: 164 8888 789

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ Vĩnh Long

Diện tích Vĩnh Long: 1.475 km² Dân số (2015) Tổng cộng: 1.092.730 người Thành thị: 225.450 người Nông thôn: 867.280 người Mật độ dân số: ...

Cho thuê xe 7 chỗ Fortuner tại Vĩnh Long

Giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1954, Vĩnh Long được đổi thành tỉnh Vĩnh Trà. Từ năm 1954 ...

Cho thuê xe Ford Transit 16 chỗ Vĩnh Long

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Vĩnh ...

Cho thuê xe Samco Isuzu 29 chỗ Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long diện tích: 1.475 km² Dân số (2015) Tổng cộng: 1.092.730 người Thành thị: 225.450 người Nông thôn: 867.280 người Mật độ dân ...

Thuê xe 34 chỗ Thaco, Samco Vĩnh Long

Giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1954, Vĩnh Long được đổi thành tỉnh Vĩnh Trà. Từ năm 1954 ...

Thuê xe 45 Universe 2017 Á Châu Vĩnh Long

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Vĩnh ...