Top

Xe khuyến mãi thuê online

Gọi tư vấn: (84)868 514 789
Email: thuexeachau@gmail.com - Gọi tư vấn: (84)90 5454 899

DANH MỤC CHỨNG CHỈ, GIẤY CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ

DANH MỤC CHỨNG CHỈ, GIẤY CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CHỨNG CHỈ, GIẤY CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
(Kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Loại chứng chỉ, giấy chng nhận

Cấp độ

1

Tiếng Anh

 

1.1

Chứng chỉ TOEFL

iBT 61 điểm.

1.2

Chứng chỉ IELTS

5.5 điểm

1.3

Chứng chỉ Aptis

151 điểm

1.4

Chứng chỉ TOEIC

TOEIC Reading and Listening 650 điểm, TOEIC Speaking 160 điểm, TOEIC Writing 150 điểm

1.5

Chứng chỉ OPIc + WPT + LPT & RPT của ACTFL

Advanced Mid

2

Tiếng Nhật

 

-

Chứng chỉ 5 cấp JLPT

Cấp độ N2

-

Chứng chỉ OPIc + WPT + LPT & RPT của ACTFL (1)

Advanced Mid

3

Tiếng Trung

 

-

Chứng chỉ 6 cấp HSK + HSK K

Cấp độ 4 + HSK K intermediate

-

Chứng chỉ TOCFL

Cấp độ 4

4

Tiếng Đức

 

-

Chứng chỉ ZDfB

Cấp độ B2

-

Chứng chỉ TestDaF

Cấp độ 4

5

Tiếng Pháp

 

-

Chứng chỉ DELF

Cấp độ B2

-

Chứng chỉ TCF

Cấp độ 4

-

Diplôme de Langue

 

6

Tiếng Tây Ban Nha

 

-

Chứng chỉ DELE

Cấp độ Intermedio

7

Tiếng Ý

 

-

Chứng chỉ DILI

 

-

Chứng chỉ CILS

Cấp độ B2

-

Chứng chỉ CELI

Cấp độ 3

8

Tiếng Hàn Quốc

 

-

Chứng chỉ KLPT

Bậc 4

-

Chứng chỉ TOPIK (thi Nghe, Đọc, Viết) + OPIc tiếng Hàn

TOPIK Bậc 4 và OPIc tiếng Hàn Advanced Low

9

Tiếng Nga

 

-

Chứng chỉ TRKI

Cấp độ 3

10

Các ngoại ngữ khác

Tương đương bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

 

Tin khác

Danh mục thuê xe

Hỗ trợ trực tuyến
lien lac Liên lạc qua Email
Hỗ trợ Online

Ms: Thanh Phương

Ms: Thanh Phương Ms: Thanh Phương 0905 454 899

Ms: Đông Mỵ

Ms: Đông Mỵ Ms: Đông Mỵ 0868 514 789

Ms: Kiều Linh

Ms: Kiều Linh Ms: Kiều Linh 034 8888 789

Ms: Kim Trang

Ms: Kim Trang Ms: Kim Trang 077 545 1345

Mr: Kỳ Tôn

Mr: Kỳ Tôn Mr: Kỳ Tôn 0914 204 244

Ms: Thu Ái

Ms: Thu Ái Ms: Thu Ái 0965 078 777
Hotline: (+84)868 514 789